اسامی هیأت مدیره، هیأت بازرسان ومدیرعامل اتحادیه آهنکاران و پروفیل سازی ایران       

 
ردیف نام و نام خانوادگی نماینده تعاونی سمت در اتحادیه
1 حجی عبدل مؤمنی  سبزوار رئیس هیأت مدیره
2 غلامرضا صادقی کارویه فلاورجان نایب رئیس هیأت مدیره
3 علی رئیسی بندرگز منشی هیأت مدیره
4 مسعود شاملو احمدی ملایر عضو هیأت مدیره
5 داود مؤمنی بغداد آباد مهریز عضو هیأت مدیره
6 علیرضا صالحی یزد عضو هیأت مدیره
7 عبدالرحمان محمود جانلو گلوگاه عضو هیأت مدیره
8 عبدالله قدمیاری نیشابور بازرس
9 غلامعلی خیرالدین ساری بازرس
10 ابراهیم ملکی ارومیه بازرس
11 جواد مشهدی عباس - مدیرعامل


Footer